Yaşayan tarih: Kilitbahir Kale Müzesi

Kilitbahir Kalesi Fâtih Sultan Mehmed tarafından Çanakkale Boğazı’nın Rumeli yakasında deniz geçişini kontrol altında tutmak için Çimenlik Kalesi ile birlikte yaptırılmıştır.

İstanbul’un fethinin ardından boğazın en dar yeri olan Eceovası mevkisinde karşılıklı iki kale yapılmış, birine Kilîdü’lbahr, diğerine Sultâniye adının verilmiş ve bu kalelere toplar konulmuştur.

Dönemin tarihçilerinden Tursun Bey, Kritovulos Historia adlı eserinde 1463 yılı olaylarından bahsederken Gelibolu ve Bolayır Valisi olan Donanma Kumandanı Yâkub Bey’in bu kalelerin inşasıyla görevlendirildiğini ve 1464-65 dönemini anlatırken de inşaatın tamamlanmış olduğunu belirtir.

Kilitbahir Kale Müzesi genel itibariyle Osmanlı kale hayatının sergilendiği bir müzedir.
Ana ziyaret alanları ise Sarı Kule, Geç Dönem Avlusu (Hisar Peçe), Piri Reis ve İç Kule’dir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir