Dünyada daha sanatsal bir şey var mı?

Vincent van Gogh, “İnsanları sevmekten daha sanatsal bir şey olmadığını düşünüyorum.” der. Van Gogh’un vurguladığı sanatın en yüce noktası olan insanı sevme durumu, geçmişte olduğu gibi bugün de sanatın en yüce noktası nedir sorusunu gündeme getiriyor. Bir kez de biz soralım; ‘Sanatın en yüce noktası nedir?’ Bir dönem olarak bakacak olursak mağara duvarlarına işlenen tarih öncesi sanat mı, antik dünyada meydana gelen sanat mı, Orta Çağ sanatı mı, Rönesans mı, içinde bulunduğumuz çağdaş sanat mı? Bütün bu dönemler sanat tarihi açısından oldukça önemli ancak her dönem tartışılan bir şey var ki o da bundan daha yüce bir sanat yapılıp yapılamayacağı olasılığı. Van Gogh sanatın en yüce halinin insanı sevmek olduğunu belirtiyor, bu ifadenin kendi hayatı ile doğrudan ilgili olduğu Onun hayatını bilenler için sürpriz olmaz.

Bir şeyin arka planını yani tarihini bilmek çok şey katabilir tıpkı sanatın tarihini bilmek gibi. Aksi takdirde bugün ki sanattan oldukça kopuk bir yapı söz konusu olurdu. Somut bir yapı olan sanat, soyut bir kavram olan yücelik ile bir araya getiren Kant, sanatı yüce bir uğraş, sanatçıyı da yüce bir özne yani deha olarak tanımlıyordu.

Thank you for the nice video, @natureofvincent

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir